นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ปฏิทินนักลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ: 26 สิงหาคม 2559 16:35
ตัวย่อหุ้น
IFEC
ราคาล่าสุด
6.65
เปลี่ยนแปลง +0.05
% เปลี่ยนแปลง 0.76%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 35,810,600

ข่าวสารล่าสุด