นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด เพิ่มในปฏิทิน
ของคุณ
2 พฤษภาคม 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 99
14 กุมภาพันธ์ 2560
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 2/2560
เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ ห้องเจ้าพระยา
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณฯ เขตบางกอก กรุงเทพฯ
25 มกราคม 2560
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2560
เวลา 10.00 น. ณ สโมสรทหารบก วิภาวดีฯ
29 เมษายน 2559
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559
เวลา 09.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์
เมอร์เคียว ฟอร์จูน
09 ตุลาคม 2558
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2558
เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ
30 เมษายน 2558
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2558
เวลา 09.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์
เมอร์เคียว ฟอร์จูน
24 ตุลาคม 2557
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 2/2557
เวลา 10.00 น. ณ ห้องซาลอน บี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ
03 มิถุนายน 2557
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2557
เวลา 10.00 น. ณ ห้องซาลอน บี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ
03 เมษายน 2557
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2557
เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์
เมอร์เคียว ฟอร์จูน
28 สิงหาคม 2556
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2556
เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์
เมอร์เคียว ฟอร์จูน
25 เมษายน 2556
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2556
เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์
เมอร์เคียว ฟอร์จูน
26 เมษายน 2555
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2555
เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษกร โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
02 มีนาคม 2555
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาสที่ 4/2554
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101